• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city

Kỹ Thuật Hóa Học

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH:

Khoa Kỹ thuật hóa học & Môi trường được thành lập năm 2022 từ sự kết hợp giữa Bộ môn Kỹ thuật Môi trường và Bộ môn Kỹ thuật Hóa học.

Để cập nhật thông tin mới nhất, vui lòng truy cập https://cee.hcmiu.edu.vn hoặc https://www.facebook.com/chemeng.iu.vnuhcm


MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Đào tạo kỹ sư hóa học với triết lý ‘Job ready’, cụ thể như sau:

1. Có kiến thức cơ bản vững chắc về khoa học và kỹ thuật trong lĩnh vực hóa học và những lĩnh vực có liên quan (vd như sinh học, dược học, môi trường, v.v..).

2. Có khả năng vận dụng sáng tạo các kiến thức cơ bản trong ngành để giải quyết các vấn đề đa dạng trong các lĩnh vực nghề nghiệp.

3. Có đạo đức nghề nghiệp, hiểu rõ các vấn đề về môi trường, xã hội, an ninh và kinh tế.

4. Có đầy đủ các kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý, khả năng làm việc nhóm, khả năng lãnh đạo, khả năng giao tiếp và làm việc chuyên môn thành thạo bằng tiếng Anh.

5. Có nhận thức về tầm quan trọng của việc trau dồi bản than và không ngừng học tập suốt đời.